Kulturoznawstwo Strona główna / Kulturoznawstwo / Strona główna
Informacje ogólne

Za chwilę zostaniesz przekierowany na nową stronę.


adres: Wydział Filologiczny, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 74 66 - sekretariat, 85 745 75 04 - pracownicy
e-mail: kulturoznawstwo@uwb.edu.pl
www: http://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. kierunku: Kulturoznawstwo:
Prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska, Kierownik Zakładu Wiedzy o Kulturze, Wydział FilologicznyKulturoznawstwo w ciągu ostatnich lat stało się jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Wiedza, jaką kulturoznawstwo oferuje studentom, pozwala rozumieć mechanizmy współczesnej kultury. Ale, przede wszystkim, uczy umiejętności twórczego działania w tejże kulturze. To właśnie odzwierciedla program naszych studiów, zawierający przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Naszym celem jest kształcenie osób przygotowanych do wykonywania zawodów, określanych mianem kreatywnych.

 

Kulturoznawstwo – to nowy kierunek studiów, o charakterze międzywydziałowym, uruchomiony od października 2011 roku na Uniwersytecie w Białymstoku. Powołanie go przez Senat UwB w dniu 30 marca stanowi doniosły moment w historii naszego Uniwersytetu, ponieważ był to jedyny uniwersytet w Polsce, na którym nie istniały samodzielne studia kulturoznawcze. Jest to więc bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem kulturoznawstwa, ponieważ nie muszą już w tym celu wyjeżdżać z Białegostoku.

 

Studia kulturoznawcze stanowią projekt białostockiego środowiska kulturoznawczego skupionego na dwóch wydziałach: Filologicznym i Pedagogiki i Psychologii. Tworzą je znani w polskim środowisku kulturoznawczym naukowcy, często wybitni specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy o kulturze, co jest gwarancją, że studia będą interesujące. Bardzo ważną osobą związaną z naszym środowiskiem jest wybitny kulturoznawca prof. Sław Krzemień-Ojak, który wiele lat pracując na Uniwersytecie w Białymstoku był pomysłodawcą powołania tutaj studiów kulturoznawczych. Współpracujemy także z kulturoznawcami z wiodących uniwersytetów w kraju, między innymi, z profesorami: Andrzejem Gwoździem (UŚ), Andrzejem Mencwelem (UW), Alicją Helman (UJ), Eweliną Nurczyńską-Fidelską (UŁ), Ewą Rewers (UAM), Stefanem Bednarkiem (UWr).

 

Od października będą uruchomione studia stacjonarne I stopnia oraz studia niestacjonarne II stopnia. W kolejnych latach zostaną otwarte także studia stacjonarne II stopnia.

 

Oferujemy następujące specjalności:

 

Studia I stopnia - stacjonarne 3-letnie licencjackie (bezpłatne):

  • turystyka kulturowa
  • reklama i public relations
  • media i komunikowanie

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski i do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub język obcy nowożytny.
 

Studia II stopnia - stacjonarne 2-letnie magisterskie:

  • kultura Podlasia
  • filmoznawstwo-medioznawstwo

Przyjmujemy absolwentów kulturoznawstwa i innych kierunków z nauk humanistycznych lub społecznych do określonego limitu miejsc.

 ____________________________________________________

 

 

 
 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2009-2015 Uniwersytet w Białymstoku