WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w kadencji 2016-2020

 • Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
  Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
  e.awramiuk@uwb.edu.pl
  tel. 85 7457471 

 • Dr hab. Rafał Dowgier
  Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
  dowgierr@poczta.onet.pl
  tel. 502631200

 • Dr Jarosław Matwiejuk
  Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej
  matwiejuk@uwb.edu.pl
  tel. 85 7457161

 • Dr Arkadiusz Niedźwiecki
  Pełnomocnik Rektora ds. klastrów
  a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
  tel. 85 7457721

 • Dr Katarzyna Niziołek
  Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury
  katarzyna.niziolek@gmail.com
  tel. 668028759

 • Dr Dorota Otapowicz
  Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
  biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
  ul. Pogodna 65, tel. 85 7457889

 • Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
  Pełnomocnik Rektora  ds. tworzenia studiów międzyuczelnianych 
  tel. 85 745 77 20

 • Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
  Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej
  m.rutkowska@uwb.edu.pl

 • Dr Anna Rybak
  Pełnomocnik Rektora ds. nauczania na odległość
  aniar@ii.uwb.edu.pl
  tel. 603100306

 • Mgr inż. Marek Toczydłowski
  Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych
  tel. 85 7457071

 • dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof UwB
  Pełnomonik Rektora UwB ds. Centrum Edukacji Ustawicznej 
  ceu@uwb.edu.pl
  tel. 85 745 74 10

 • Dr hab. Aneta Petelska
  Pełnomocnik Rektora UwB ds. promocji nauki
  aneta@uwb.edu.pl
  tel. 85 738 82 61

 • Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
  Koordynator Uczelnianego programu Erasmus+
  piszcz@uwb.edu.pl

 • Dr Czesław Byliński
  Uczelniany Administrator Systemu „POL-on”
  tel. 85 7457092

 • mgr Martyna Górska
  Uczelniany Koordynator Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym ,,POL-on"
  tel. 85 745 71 76
  e-mail: m.gorska@uwb.edu.pl

 • Dr Izabela Kraśnicka
  Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia  
  tel. 85 745 7164,
  e-mail: krasnicka@uwb.edu.pl  

 • Mgr Justyna Wardaszka
  Administrator APD
  tel. 85 7457070

 • Mgr Wojciech Zalewski
  Administrator Systemu Antyplagiatowego
  tel. 85 745 76 52