WYDZIAŁY
Plan zajęć w roku akademickim 2018/2019 semestr zimowy

 

godzina/dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 – 9.30

Matematyka Gr.1
mgr Milczunas Marcin

Matematyka Gr.2
mgr Błachno Wojciech

Socjologia
mgr Słoma Marcin
 

Ochrona Środowiska
mgr Mońko Przemysław

 

 

 

 

 

 -

Ekonomia Gr.1
mgr Milczunas Marcin

Ekonomia Gr.2
mgr Stefanowicz Maciej 

Kognitywistyka i Komunikacja Gr.1
mgr Stefanowicz Maciej

Kognitywistyka i Komunikacja Gr.2
mgr Błachno Wojciech

2

9.30 – 11.00

Informatyka i Ekonomia
mgr Błachno Wojciech

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

Ekonomia Gr.3
mgr Milczunas Marcin

Ekonomia Gr.4
mgr Stefanowicz Maciej 

Filologia Angielska  Gr.1
mgr Błachno Wojciech

Filologia Angielska Gr.2
mgr Stefanowicz Maciej 

3

11.00 -12.30

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

Ekonomia Gr.5
mgr Słoma Marcin


Ekonomia Gr.6
mgr Mońko Przemysław

Informatyka  Gr.2
mgr Słoma Marcin

 

4

12.30 – 14.00

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 -

Zarządzanie Gr.1
mgr Słoma Marcin

 

Język Francuski z Angielskim  
mgr Mońko Przemysław

 Informatyka Gr.3
mgr Słoma Marcin

5

14.00 – 15.30

 

 

 

-

 Filologia Rosyjska Gr.1
mgr Milczunas Marcin 

Stosunki Międzynarodowe Gr.1
mgr Stefanowicz Maciej

Historia 
mgr Błachno Wojciech

Zarządzanie Gr.1
mgr Stefanowicz Maciej

MSG 
mgr Błachno Wojciech

Filologia Francuska 
mgr Mońko Przemysław

 

6

15.30 – 17.00

Filologia Polska 
mg Słoma Marcin

Filologia Polska  
mgr Mońko Przemysław 

Filologia Rosyjska Gr.2 
mgr Stefanowicz Maciej 

Filologia Rosyjska Gr.3 
mgr Słoma Marcin 

 

 

 

Stosunki Międzynarodowe Gr.2
mgr Milczunas Marcin

Stosunki Międzynarodowe Gr.3
mgr Stefanowicz Maciej

Filozofia i Etyka 
mgr Błachno Wojciech

Informatyka Gr.1
mgr Milczunas Marcin

Ekonomiczno-Prawny Gr.1
mgr Stefanowicz Maciej

Ekonomiczno-Prawny Gr.2
mgr Mońko Przemysław

Studia Wschodnie
mgr Milczunas Marcin