WYDZIAŁY

Polscy studenci z szansą na obłędny staż w Londynie lub Waszyngtonie!

Staż w Londynie albo Waszyngtonie? Polscy studenci z szansą na obłędny staż!

Z początkiem stycznia Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) rozpoczęło rekrutację do 4. edycji programu stażowego dla najzdolniejszych polskich studentów w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Londynie i Waszyngtonie.

Program stażowy odbywa się w wakacje i obejmuje staże w biurach parlamentarzystów w Londynie oraz amerykańskich biurach Kongresu w Waszyngtonie. Organizatorzy przygotowują również dla uczestników serię spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych, sektora biznesu i organizacji pozarządowych w USA i Wielkiej Brytanii. W 2018 r. stażyści odwiedzili m.in. siedzibę Banku Światowego, fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA i spotkali się m.in. z ambasadorami RP w USA i Wlk. Brytanii.

Staż nie tylko pozwolił mi zdobyć nowe umiejętności, lecz także pomógł zbudować sieć kontaktów, nie tylko poprzez poznanie ekspertów, ale innych stażystów, którzy pewnego dnia pracować będą w instytucjach i organizacjach na całym świecie. Bardzo sobie cenię te przyjaźnie, które rodziły się w czasie programu  – mówi Justyna Skrzyńska, studentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, która odbyła staż w biurze kongresmana Gregory’ego Meeksa.

Od 2016 r. strategicznym partnerem programu jest Ambasada USA w Warszawie, a od 2018 roku program wsparła także Ambasada Zjednoczonego Królestwa w Warszawie. Przedstawiciele obu ambasad pomagają TFLF w procesie rekrutacji i organizują spotkania dla stażystów z udziałem przedstawicieli administracji państwowej. Ambasady wsparły też program grantami przeznaczonymi na pokrycie części kosztów związanych z udziałem w programie.

Program nie musi się skończyć na odbyciu stażu.  Chcąc wspierać rozwój kompetencji szczególnie pożądanych na rynku pracy, program oferuje studentom szerokie spektrum możliwości doskonalenia zawodowego przez udział w projektach.

W ubiegłym roku uczestnicy poprzednich edycji przygotowali, wspólnie z BCG, raport o polskim ekosystemie finansowania innowacji, który został zaprezentowany w październiku na PL-US Youth Forum, zorganizowanym dla uczniów warszawskich liceów przez naszych przyjaciół z Ambasady USA. Jednym z celów, jakie stawiają sobie organizatorzy programu, jest budowanie sieci najzdolniejszych polskich studentów i absolwentów oraz stworzenie platformy do kontaktów i wymiany myśli między nimi – mówi Rafał Libera, prezes zarządu TFLF.

Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą:

  • posiadać obywatelstwo polskie i być studentami szkoły wyższej,
  • wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce,
  • biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • mieć ukończone nie więcej niż 26 lat.

Mile widziani kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariat i / lub z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia pisemne

Aplikację można składać  do 15 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: http://transatlanticforum.org/.

Ocena ustna

Wybrane osoby będą miały możliwość zaprezentowania się podczas egzaminu ustnego w Warszawie na początku kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji na stronie: http://transatlanticforum.org/