WYDZIAŁYPliki do pobrania:
15S 2018


Oferta pracy z Biura Karier UwB nr 16s/2018

PSDiK zaprasza do złożenia oferty na stanowisko

Opis stanowiska: Koordynator Projektów EFS


-Nadzór nad realizacją projektów
-Przygotowywanie umów, dokumentacji, raportów, do rozliczania projektów
-Monitoring realizacji wskaźników i płatności
-Współpraca z zesp. projektu, podmiotami zewnętrzny
-Weryfikacja zgodności wydatkowania środków zgodnie z zasadami
-Opis dokumentów finansowych
-Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów EFS
Oczekiwania:
-Wykszt. Wyższe-ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość
-Doświadczenie w realizacji projektów z UE w ramach EFS min.2 lata
-Min.1 pozytywnie rozpatrzony projekt
-Komunikatywność
Oferujemy:
Umowę o pracę, umowę zlecenie w zależności preferencji
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

PSDiK zaprasza do złożenia oferty na stanowisko 

Stanowisko: Asystent Koordynatora Projektów EFS


 • realizacja projektów
  •przygotowywanie dokumentów do rozliczenia projektów (wnioski o płatność, SL2014),
  •monitoring realizacji wskaźników i płatności,
  •współpraca z zesp. projektowym, podmiotami zewnętrznymi, nadzorowanie projektów,
  •weryfikacja zgodności i wydatkowania środków
  •przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów EFS.
  Oczekiwania:
  •wykszt. wyższe: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość.
  •doświadczenie w realizacji projektów
  •znajomość aktualnych zasad
  •komunikatywność i samodzielność,
  Oferujemy:
  •atrakcyjną pracę w stabilnej instytucji,
  •umowę o pracę lub umowę zlecenie
  •wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

ADRES DO PRACODAWCY UDOSTĘPNIA BIURO KARIER UwB