WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Uniwersytet w Białymstoku nie określa minimalnych progów punktowych do przyjęcia na studia.

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonej liczby miejsc na dany kierunek studiów/specjalność.

Spośród kandydatów, którzy zadeklarowali chęć podjęcia studiów na danym kierunku/specjalności, przyjmowane są te osoby, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc. Jeśli kandydatowi nie uda się dostać na wybrany kierunek/specjalność w pierwszej turze postępowania rekrutacyjnego, to o ile zostaną wolne miejsca, może zostać przyjęty w następnych turach.

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji łącznie z decyzją ostateczną umieszczane są na indywidualnym koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uwb.edu.pl).


Najbardziej popularne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 oraz liczba kandydatów na jedno miejsce:

  • Kryminologia 12,9
  • Bezpieczeństwo narodowe 7,4
  • Administracja 5,8
  • Filologia angielska 4,6
  • Język angielski stosowany, z hiszpańskim 4,2