WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Wydział Prawa

1. dr Zbigniew Rau, Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń. (rozwojowy)
2. dr hab. Katarzyna Laskowska, prof UwB, SIC-Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi.
3. dr Ewa Kowalewska-Borys, dr Dariusz Kużelewski, Infrastruktura i urządzenia oraz procedury techniczno-prawne związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem tzw. trudnych dowodów procesowych.