WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
1. dr hab. Kamila Budrowska, prof. UwB, Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989.
2. dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB, Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w dziesięciu tomach.
3. dr Anna Janicka, Młodzi pozytywisci warszawscy ("Przegląd Tygodniowy" 1866-1876) - narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach
4. dr Marcin Bajko, Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka.

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY
INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH
1. prof. dr hab. Cezary Kuklo, Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku .
2. prof. dr hab. Jan Tęgowski, Kodeks dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska.
3. dr Piotr Guzowski, W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim