WYDZIAŁY


PRZYDATNE DOKUMENTY

Pliki do pobrania:

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Statut Uniwersytetu w Białymstoku

Studenci - Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. - Obwieszczenie nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku) 

Studenci - Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Tekst ogłoszony Uchwałą nr 1723 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku)

Regulamin studiów doktoranckich - Uchwała nr 2061 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich - Uchwała nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Studenci - Regulamin pomocy materialnej

Doktoranci - Regulamin pomocy materialnej

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu w Białymstoku

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 1%, 5%, 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego oraz pożyczki studenckiej

Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Kultury UwB

Regulamin przyznawania dotacji przez Parlament Studencki