WYDZIAŁY

Aby zostać dopisanym do bazy danych Biura Karier UwB przyjdź do nas ze swoim CV. Nasz doradca zawodowy pomoże ci je udoskonalić.

Dzięki wpisaniu do bazy danych uzyskasz dostęp do ofert pracy specjalnie dostosowanych do twojego profilu studiów.

Już dziś umów się z naszym doradcą zawodowym (tel. 85 745 70 79, e-mail: ac-bk@uwb.edu.pl).