WYDZIAŁY
 1. Gębczyński A.K., Jadwiszczak P. 2000. Importance of fat reserves in Wilson’s storm petrel chicks. Ornis Fennica 77:  71-76.
 2. Jadwiszczak P. 2000. The fossil record of Antarctic penguins. In: Grześ M., Lankauf K.R., Sobota I. (eds.), Polish Polar Studies, 27th International Polar Symposium, Toruń, Poland, pp. 39-45, Toruń. 
 3. Jadwiszczak P. 2001. Body size of Eocene Antarctic penguins. Polish Polar Research 22 (2): 147-158. 
 4. Myrcha A., Jadwiszczak P., Tambussi C.P., Noriega J.I., Gaździcki A., Tatur A. and del Valle R.A. 2002. Taxonomic revision of Eocene Antarctic penguins based on tarsometatarsal morphology. Polish Polar Research 23 (1): 5-46. 
 5. Jadwiszczak P. 2003. The early evolution of Antarctic penguins. In: Antarctic Biology in a Global Context. pp 148-151.
 6. Duda N., Chętnicki Wł. & Jadwiszczak P. 2003. Intra-specific nest parasitism in Black-headed Gull Larus ridibundus, Ardea 91(1): 122-124. 
 7. Jadwiszczak P. 2006. Eocene penguins of Seymour Island, Antarctica: Taxonomy. Polish Polar Research 27(1): 3-62.     
 8. Jadwiszczak P. 2006. Eocene penguins of Seymour Island, Antarctica: The earliest record, taxonomic problems and some evolutionary considerations. Polish Polar Research 27(4): 287-302. 
 9. Mikołuszko W. (tekst; D. Cyranowska - rys., P. Jadwiszczak - fot., konsultacja i cytowane wypowiedzi) 2007. Wyspa pingwinów. National Geographic Polska 8(95). Notka o pingwinach kopalnych z formacji La Meseta na Wyspie Seymour i polskiej kolekcji szczątków tych ptaków. Warstwę ilustracyjną stanowią: graficzna rekonstrukcja osobnika z gatunku Palaeeudyptes klekowskii, zdjęcie jego kości skokowej oraz mapka.
 10. Jadwiszczak P. 2009. Penguin past: The current state of knowledge. Polish Polar Research 30(1): 3-28. 
 11. Jadwiszczak P. 2010. Penguin response to the Eocene climate and ecosystem change in the northern Antarctic Peninsula region. Polar Science 4: 229-235.
 12. Jadwiszczak P. 2010. Zrozumieć statystykę. Wydawnictwo My Book. 
 13. Laursen L. (P. Jadwiszczak - konsultacja i cytowana wypowiedź) 2010. Emperor penguin's old clothes are unveiled. Nature (opublikowane 30.09.2010 r. online w Nature News); doi: 10.1038/news2010.506. Artykuł L. Laursena przybliża czytelnikom Nature problematykę poruszaną w publikacji Clarke i in. Fossil evidence for evolution of the shape and color of penguin feathers. Science doi: 10.1126/science.1193604 (2010).
 14. Jadwiszczak P. 2010. New data on the appendicular skeleton and diversity of Eocene Antarctic penguins. W: Nowakowski D. (red.), Morphology and systematics of fossil vertebrates, DN, Wrocław, Poland: 44-50.
 15. Jadwiszczak P., Moers T. 2011. Aspects of diversity in early Antarctic penguins. Acta Palaeontologica Polonica 56(2): 269-277. 
 16. Acosta Hospitaleche C., Jadwiszczak P. 2011. Enigmatic morphological disparity in tarsometatarsi of giant penguins from the Eocene of Antarctica. Polish Polar Research 32(2): 175-180. 
 17. Jadwiszczak P. 2011. New data on morphology of late Eocene penguins and implications for their geographic distribution. Antarctic Science 23(6): 605-606.
 18. Jadwiszczak P., Chapman S.D. 2011. The earliest fossil record of a medium-sized penguin. Polish Polar Research 32(3): 269-277.
 19. Pielińska A., Sukaczewa I.D., Kupryjanowicz J. 2012. Kolekcja inkluzji roślinnych w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Instytutu Paleontologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Prace Muzeum Ziemi 50: 111-117.
 20. Maliszewski K., Marciniak-Maliszewska B., Kupryjanowicz J., Pielinska A. 2012. Formy krystaliczne na powierzchni bursztynu bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi 50: 67-78.
 21. Jadwiszczak P. 2012. Partial limb skeleton of a "giant penguin" Anthropornis from the Eocene of Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 33(3): 259-274.
 22. Jadwiszczak K. A., Drzymulska D., Banaszek A., Jadwiszczak P. 2012. Population history, genetic variation and conservation status of the endangered birch species Betula nana L. in Poland. Silva Fennica 46(4): 465-477.
 23. Jadwiszczak P., Krajewski K.P., Pushina Z., Tatur A. Zieliński G. 2013. The first record of fossil penguins from East Antarctica. Antarctic Science 25(3): 397-408.
 24. Jadwiszczak P. 2013. Taxonomic diversity of Eocene Antarctic penguins: a changing picture. In: Hambrey M.J., Barker P.F., Barrett, P.J., Bowman, V., Davies, B., Smellie, J.L. & Tranter, M. (eds) Antarctic Palaeoenvironments and Earth-Surface Processes. Geological Society, London, Special Publications, 381: 129-138. 
 25. Jażdżewski K., Grabowski M., Kupryjanowicz J. 2014. Further records of Amphipoda from Baltic Eocene amber with first evidence of prae-copulatory behaviour in a fossil amphipod and remarks on the taxonomic position of Palaeogammarus Zaddach, 1864. Zootaxa 3765(5): 401–417.
 26. Pierick Mouginot, Josepha Prugel, Ulrike Thom, Philip O.M. Steinhoff, Kupryjanowicz J., Gabriele Uhl 2015. Securing Paternity by Mutilating Female Genitalia in Spiders, Current Biology 25, 1–5.