WYDZIAŁY

Kadencja 2016-2020

Przewodnicząca Rady SPNJO:
dr hab. Anna Maria Harbig


Członkowie Rady SPNJO:
mgr Adam Kubas
dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich
mgr Małgorzata Januszko
mgr Anna Kulik
mgr Alina Pawłowska
mgr Ewa Wyszczelska