WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1723 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1381 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 r.)

obowiązujący od 1 października 2012 roku

Uchwała nr 1381 Senatu UwB z dnia 17 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzonym Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

  

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 807 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą Senatu nr 1246 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r.

Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

 wprowadzony Uchwałą nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r.

  

Uchwała nr 1724 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 1557 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 808 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku