WYDZIAŁY

REJESTR ORGANIZACJI STUDENCKICH UwB

 

KOŁA NAUKOWE
łącznie 81

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE I STOWARZYSZENIA
łącznie 11ostatnia aktualizacja 15.12.2017 r.


Wydział Biologiczno-Chemiczny
 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Biologów

Prezes organizacji: Aleksandra Mieczkowska, e-mail: aleksandra.n.mieczkowska@gmail.com 
Opiekun organizacji:  dr Agata Kostro-Ambroziak
Data rejestracji: 21.10.1985 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 10 os.
Numer rejestru: 1/B-CHEM

 

Nazwa organizacji: Naukowe Koło Chemików
Prezes organizacji: Paweł Misiak, e-mail: lifej@wp.pl
Opiekun organizacji:  dr Agnieszka Wilczewska
Data rejestracji: 26.02.2001 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 16 os.
Numer rejestru: 2/B-CHEM
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe „Laboris” 
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:  
Data rejestracji: 3.12.2012 r.
Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 8.12.2015 r.
Liczba członków organizacji:
Numer rejestru: 3/B-CHEM
 
 
Nazwa organizacji: Środowiskowe Koło Naukowe „ENVIRO”
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:  
Data rejestracji: 13.06.2013 r.
Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 5.10.2015 r.
Liczba członków organizacji:
Numer rejestru: 4/B-CHEM
 

Wydział Ekonomii i Zarządzania
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło  Menedżerów
Prezes organizacji: Natalia Kijek, e-mail: kijeknatalia01@gmail.com
Opiekun organizacji:  prof. dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan
Data rejestracji: 13.12.1999 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 29 os.
Numer rejestru: 1/EiZ
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki
Prezes organizacji:  Magdalena Staniszewska, e-mail: magdalena.staniszewska.29@gmail.com
Opiekun organizacji:  dr hab. Barbara Roszkowska -Mądra, prof. UwB
Data rejestracji:  16.11.2001 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 11 os.
Numer rejestru: 2/EiZ
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Przedsiębiorczości „SKP” 
Prezes organizacji: Filip Czajkowski, e-mail: filipczajkowski0@gmail.com
Opiekun organizacji:  dr hab. Adam Sadowski
Data rejestracji:  27.03.2012 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  5 os.
Numer rejestru:  3/EiZ
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe „Europrojekt"
Prezes organizacji: Wioleta Wilczewska, e-mail: w-wilczewska@wp.pl
Opiekun organizacji: dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 
Data rejestracji:  12.03.2008 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 11 os. 
Numer rejestru:  4/EiZ 
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego
Prezes organizacji: Sebastian Kołtun, e-mail: sebastian_koltun@op.pl
Opiekun organizacji: dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB
Data rejestracji:  22.12.2011 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 8 os.
Numer rejestru: 5/EiZ
 
  
Nazwa organizacji: Koło  Naukowe  Ekonomii Międzynarodowej
Prezes organizacji: Maksymilian Fiedoruk, e-mail: maksymilian.fiedoruk@gmail.com
Opiekun organizacji: dr hab. Jerzy Grabowiecki
Data rejestracji: 3.01.2013 r.
Status organizacji:   DZIAŁA 
Liczba członków organizacji:  9 os.
Numer rejestru: 6/EiZ
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Marketingu i Zarządzania w Sporcie
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:
Data rejestracji: 5.05.2014 r.
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 30.11.2015 r.  
Liczba członków organizacji:  
Numer rejestru: 7/EiZ
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej
Prezes organizacji: Joanna Kulesza, e-mail: j.kulesza80@gmail.com
Opiekun organizacji: dr hab. Ewa Roszkowska, mgr inż. Anna Matel
Data rejestracji: 29.06.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁA 
Liczba członków organizacji:  10 os. 
Numer rejestru: 8/EiZ
 
 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. Friedricha von Hayeka
Prezes organizacji: Czesława Stanul, e:mail: ceslava.stanul@gmail.com
Opiekun organizacji: dr Alina Grynia
Data rejestracji: 27.07.2009 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 18 os. 
Numer rejestru: 1/E-INF
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna Von Neumanna
Prezes organizacji: Justina Skinder
Opiekun organizacji:  dr Germanas Budnikas
Data rejestracji:  30.03.2012 r.
Status organizacji:  DZIAŁA 
Liczba członków organizacji:  23 os.
Numer rejestru: 2/E-INF
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. Roberta Schumana
Prezes organizacji: Justyna Tupikovska, e-mail: europeistyka15@gmail.com
Opiekun organizacji: dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB
Data rejestracji: 20.04.2016 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 26 os.
Numer rejestru: 3/E-INF


Wydział  Filologiczny
 

Nazwa organizacji: Koło Naukowe Polonistów
Prezes organizacji: Katarzyna Trusewicz, e-mail: katarzynatrusewicz@gmail.com
Opiekun organizacji:  dr Katarzyna Sawicka – Mierzyńska, dr Ewa Nofikow, dr hab. Danuta Zawadzka, mgr Szymon Trusewicz
Data rejestracji: 19.03.1998 r.
Status organizacji: DZIAŁA 
Liczba członków organizacji:  10 os. 
Numer rejestru: 1/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Interkulturowe
Prezes organizacji: Daniel Jałoszewski, e-mail: danieljaloszewski@gmail.com
Opiekun organizacji: mgr Sara Wilkiewicz
Data rejestracji: 28.12.2006 r.
Status organizacji: DZIAŁA 
Liczba członków organizacji:  6 os. 
Numer rejestru: 2/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Rusycystów „W(Koło) Rosji”
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji
Data rejestracji: 29.06.2009 r.
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 9.11.2015 r.
Liczba członków organizacji:  
Numer rejestru:  3/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów „Regionalni”
Prezes organizacji: Magdalena Dudzińska, e-mail: magda_dudzińska@wp.pl
Opiekun organizacji: prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz
Data rejestracji: 24.04.2012 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 8 os. 
Numer rejestru: 4/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Klub Humanistów 
Prezes organizacji:  Julita Zbiegień, e-mail: julita.zbiegien@gmail.com
Opiekun organizacji: dr Krzysztof Korotkich
Data rejestracji: 1.12.2011 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 36 os.
Numer rejestru: 5/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Koło Kulturoznawców „kulSTRUKtura”
Prezes organizacji:  Julita Różak, e-mail: julitarozak@op.pl
Opiekun organizacji: mgr Karol Więch 
Data rejestracji: 2.03.2012 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 13 os.
Numer rejestru: 6/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Biuro Tłumaczeń UwB
Prezes organizacji: Klaudia Leszczyńska, e-mail: k.leszczynska95@wp.pl 
Opiekun organizacji: mgr Edyta Sacharewicz, mgr Krzysztof Puławski 
Data rejestracji: 18.12.2009 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 15 os.
Numer rejestru: 7/FIL
 
 
Nazwa organizacji: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Edytorów "Asterysk"
Prezes organizacji: Magdalena Bienasz, e-mail: kneasterysk@gmail.com
Opiekun organizacji: mgr Elżbieta  Jurkowska
Data rejestracji: 23.12.2014 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 13 os. 
Numer rejestru: 8/FIL
 
 
Wydział Fizyki
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Fizyków
Prezes organizacji:  Łukasz Łabieniec, e-mail: lukaszlabieniec@gmail.com
Opiekun organizacji: dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB
Data rejestracji: 16.03.1999 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 5 os.
Numer rejestru: 1/FIZ
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT 
Prezes organizacji:  Kamil Łapiński, e-mail: k_lapa@o2.pl
Opiekun organizacji: dr Krzysztof Gawryluk
Data rejestracji: 24.11.2015 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 8 os.
Numer rejestru: 2/FIZ
 
 
Wydział Historyczno-Socjologiczny
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Historyków
Prezes organizacji:  Artur Gazowski, e-mail: arturgazowski@gmail.com
Opiekun organizacji:  dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
Data rejestracji: 04.04.1989 r., 20.01.1992 r. - reaktywacja 
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 38 os.
Numer rejestru: 1/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Filozofów
Prezes organizacji: Bartosz Krot, e-mail: b_krot@hotmail.com
Opiekun organizacji:  dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB
Data rejestracji: 18.04.2012 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 30 os.
Numer rejestru:  2/H-S
 
  
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne
Prezes organizacji: Adrianna Gregorczuk, e-mail: knsauwb@gmail.com
Opiekun organizacji: mgr Ewa Dąbrowska 
Data rejestracji: 25.10.2000 r.
Status organizacji:   DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 30 os.
Numer rejestru:  3/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Wschodnie Pogranicze
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:
Data rejestracji: 14.01.2011 r.
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 09.11.2015 r.  
Liczba członków organizacji:
Numer rejestru:  4/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:
Data rejestracji: 19.01.2011 r.
Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 8.12.2015 r. 
Liczba członków organizacji:
Numer rejestru: 5/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Koło Nauk Politycznych
Prezes organizacji: Agata Potrykus, e-mail: agatapotrykus123@gmail.com
Opiekun organizacji: dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Data rejestracji: 5.05.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁA 
Liczba członków organizacji: 56 os.
Numer rejestru: 6/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Badań Zjawisk z Pogranicza Nauki
Prezes organizacji: Rafał Zalewski, e-mail: 7czlowiek@gmail.com 
Opiekun organizacji: dr hab. Zbigniew Kazmierczak, prof. UwB
Data rejestracji: 26.05.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁA 
Liczba członków organizacji: 9 os.
Numer rejestru: 7/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Socjologii Kultury UwB
Prezes organizacji: 
Opiekun organizacji: 
Data rejestracji: 16.12.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA
Liczba członków organizacji: 
Numer rejestru: 8/H-S
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Kognitywistów
Prezes organizacji: Damian Adamowicz, e-mail: damian.adamowicz@outlook.com
Opiekun organizacji: dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB
Data rejestracji: 16.12.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁA 
Liczba członków organizacji: 9 os.
Numer rejestru: 9/H-S 
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Amerykanistów
Prezes organizacji: Katarzyna Chomicz, e-mail: k.chomicz88@gmail.com
Opiekun organizacji:  dr Łukasz Niewiński
Data rejestracji: 23.10.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 10 os.
Numer rejestru: 10/H-S


Nazwa organizacji: Koło Naukowe Badaczy Stosunków Międzynarodowych
Prezes organizacji: Katarzyna Polakowska, e-mail: katarzyna.polakowska.95@gmail.com  
Opiekun organizacji:  dr Magdalena El Ghamari
Data rejestracji: 25.11.2015 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 30 os.
Numer rejestru: 11/H-S

 
Wydział Matematyki i Informatyki 
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Matematyczno-Informatyczne
Prezes organizacji: Sonia Gazeau
Opiekun organizacji:  dr Agnieszka Tereszkiewicz, dr Anna Rybak
Data rejestracji: 16.11.2005 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 6 os.
Numer rejestru: 1/MAT-INF
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Technologii Rozproszonych
Prezes organizacji: Jacek Miecznikowski, e-mail: jacekmiecznikowski@outlook.com
Opiekun organizacji:  mgr inż. Mirosław Najbuk
Data rejestracji: 14.02.2013 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 12 os.
Numer rejestru: 2/MAT-INF
 
 
Nazwa organizacji: Informatyczne Koło Naukowe
Prezes organizacji: Łukasz Szeremeta, e-mail: l.szeremeta@gmail.com 
Opiekun organizacji: dr inż. Wiesław Półjanowicz, dr inż. Dominik Tomaszuk 
Data rejestracji: 16.11.2005 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 35 os.
Numer rejestru: 3/MAT-INF
 
 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy
Prezes organizacji: Anna Gawrych, e-mail: loveiseva@gmail.com
Opiekun organizacji: dr Tomasz Sosnowski
Data rejestracji: 16.05.2001 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 8 os.
Numer rejestru:  1/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
Prezes organizacji: Tomasz Krynicki, krynicki.tomasz@gmail.com  
Opiekun organizacji: dr Beata Kunat, dr Katarzyna Szorc
Data rejestracji: 01.12.2000 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 7 os.
Numer rejestru:  2/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej 
Prezes organizacji:  
Opiekun organizacji:
Data rejestracji: 17.03.2003 r.
Status organizacji: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 4.11.2013 r.
Liczba członków organizacji:
Numer rejestru:  3/PiP 
 
 
Nazwa organizacji: Naukowe Koło Dydaktyki Ogólnej (Aktywnych Dydaktyków) 
Prezes organizacji:  Katarzyna Staśkiewicz, e-mail: staskiewicz9600@gmail.com
Opiekun organizacji: mgr Karol Kowalczuk
Data rejestracji: 28.04.2004 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 3 os. 
Numer rejestru: 4/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Naukowe Koło Kreatywności
Prezes organizacji: Agnieszka Dembowska
Opiekun organizacji: prof. Janina Uszyńska – Jarmoc, dr  Monika Wróblewska
Data rejestracji: 07.06.2004 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 10 os.
Numer rejestru: 5/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
Prezes organizacji: Karolina Poniatowicz. e-mail: sweetstory@o2.pl 
Opiekun organizacji: dr Joanna Borowik
Data rejestracji: 08.11.2005 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  30 os.
Numer rejestru:  6/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Artystyczne Koło Teatralne
Prezes organizacji: Paulina Dzitkowska, e-mail: dzitkowska93@gmail.com
Opiekun organizacji:  mgr Mariola Wojtkiewicz
Data rejestracji: 28.02.2006 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 15 os. 
Numer rejestru:  7/PiP 
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów 
Prezes organizacji: 
Opiekun organizacji: dr Anna Rudnik 
Data rejestracji: 25.09.2007 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 5 os.   
Numer rejestru: 8/PiP 
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Prezes organizacji: Alicja Juchnowska
Opiekun organizacji:  mgr Anna Chańko
Data rejestracji: 27.05.2008 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 16 os.
Numer rejestru: 9/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Koło Kabaretowe „Urwani”
Prezes organizacji: Martyna Daszuta, e-mail: kabaret.urwani@gmail.com
Opiekun organizacji:   dr hab. Janina Uszyńska – Jarmoc, prof. UwB
Data rejestracji: 6.12.2012 r.
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  5 os.
Numer rejestru: 10/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe „Animacji Cooltury”
Prezes organizacji: Łukasz Jarosz, e-mail: jaroszlukasz24@wp.pl
Opiekun organizacji: dr Tomasz Adamski   
Data rejestracji: 10.12.2012 r., działalność zawieszona 12.01.2016 r.
działalność wznowiona  10.03.2017 r . 
Status organizacji: DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 11 os. 
Numer rejestru: 11/PiP


Nazwa organizacji: Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej
Prezes organizacji: Anna Krauze, e-mail: anna.krauze@o2.pl
Opiekun organizacji:   dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Data rejestracji: 13.06.2013 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 11 os. 
Numer rejestru: 12/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Naukowe Koło Filmoznawcze
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:   
Data rejestracji: 27.10.2003 r., reaktywacja 18.10.2013 r. 
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 12.01.2016 r.
Liczba członków organizacji:  
Numer rejestru: 13/PiP 
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Edukacji Międzykulturowej
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:   
Data rejestracji: 8.07.1997 r., reaktywacja 5.12.2013 r.
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 1.07.2015 r.
Liczba członków organizacji:  
Numer rejestru: 14/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
Prezes organizacji: Dominika Bylińska, e-mail: dominisia834@wp.pl
Opiekun organizacji:  dr Lidia Dakowicz,  mgr  Agnieszka Filipek
Data rejestracji: 31.03.2014 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 31 os. 
Numer rejestru: 15/PiP
 
 
Nazwa organizacji: Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Prezes organizacji: Patrycja Marczak, e-mail: questionoranswer@gmail.com
Opiekun organizacji:  mgr Łukasz Kalisz
Data rejestracji: 15.05.2014 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 5 os.
Numer rejestru: 16/PiP 
 
 
Wydział Prawa  
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe "Uniwersytecka Poradnia Prawna”
Prezes organizacji: Rafał Romanowski, e-mail: rafal.romanowski@gmail.com 
Opiekun organizacji:  dr Marta Janina Skrodzka,  dr Arkadiusz Bieliński
Data rejestracji: 13.11.1998 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 76 os. 
Numer rejestru: 1/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe INNOWACJA
Prezes organizacji: Wojciech Zoń, e-mail: zon.wojciech@vip.onet.pl
Opiekun organizacji:  dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB
Data rejestracji: 10.04.2008 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 15 os.
Numer rejestru:  2/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Finansowego
Prezes organizacji: Magdalena Olchanowska, olchanowska@gmail.com 
Opiekun organizacji:  prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Data rejestracji: 14.05.2007 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 23 os.
Numer rejestru:  3/PR
 
 
Nazwa organizacji: Wydziałowe Koło Piłkarskie „Strzelec”
Prezes organizacji: Bartosz Kubik, e-mail: bartoszkubik96@gmail.com
Opiekun organizacji:   dr Andrzej Jackiewicz
Data rejestracji: 28.12.2006 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 35 os. 
Numer rejestru:  4/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Prezes organizacji: Kacper Trzeszczkowski, e-mail: ktrzeszczkowski@gmail.com
Opiekun organizacji:   dr Rafał Dowgier
Data rejestracji: 20.12.2006 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 40 os.
Numer rejestru:  5/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Prawa Administracyjnego
Prezes organizacji: Katarzyna Korniluk, e-mail: korniluk.kas@gmail.com
Opiekun organizacji: dr Artur Modrzejewski
Data rejestracji: 13.12.2006 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 30 os.
Numer rejestru:  6/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Pracy
Prezes organizacji: Sylwia Łazuk, e-mail: sylwia.lazuk@o2.pl
Opiekun organizacji:  dr Aneta Giedrewicz - Niewińska  
Data rejestracji: 18.04.2006 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 18 os. 
Numer rejestru:  7/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
Prezes organizacji: Dorian Gąsiewski
Opiekun organizacji:  dr hab. Piotr Niczyporuk, dr Piotr Kołodko
Data rejestracji: 31.01.2003 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  19 os.
Numer rejestru:  8/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Nauk Penalnych
Prezes organizacji: Aneta Garlicka, e-mail: anetagarlicka@gmail.com 
Opiekun organizacji:  prof. dr. hab. Cezary Kulesza, dr Dariusz Kużelewski
Data rejestracji: 03.02.1997 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  70 os.  
Numer rejestru: 9/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Prawa Gospodarczego  
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji: 
Data rejestracji: 10.03.2004 r.
Status organizacji:  DZIALALNOSĆ ZAWIESZONA 16.12.2013 r.
Liczba członków organizacji:    
Numer rejestru: 10/PR
 
 
Nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
Prezes organizacji: Marlena Sienicka, e-mail: sienicka.marlena@wp.pl
Opiekun organizacji:  dr Andrzej Jackiewicz
Data rejestracji: 04.07.2003 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 20 os.
Numer rejestru: 11/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji: 
Data rejestracji: 30.04.2003 r.
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 06.08.2015 r.
Liczba członków organizacji:  
Numer rejestru: 12/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Nauk Cywilistycznych
Prezes organizacji: Marek Gordziewicz, e-mail: marek.gordziewicz@gmail.com
Opiekun organizacji:  dr Arkadiusz Bieliński
Data rejestracji: 19.03.2002 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 20 os. 
Numer rejestru: 13/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Prezes organizacji: Sylwia Leszczuk, e-mail: sylwialeszczuk@gmail.com
Opiekun organizacji:  mgr Agnieszka Piekutowska, mgr Rafał Kuligowski
Data rejestracji: 10.12.2003 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 33 os.
Numer rejestru: 14/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
Prezes organizacji: Marcin Ejsmont, e-mail: marcin.ejsmont@icloud.com
Opiekun organizacji:  dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB
Data rejestracji: 07.04.2009 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 18 os.
Numer rejestru: 15/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
Prezes organizacji: Łukasz Presnarowicz, e-mail: lukaszpresnarowicz@wp.pl 
Opiekun organizacji:  dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Data rejestracji: 05.10.2009 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 80 os.
Numer rejestru: 16/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Filozofii Prawa
Prezes organizacji: Mikołaj Popławski, e-mail: poplawskimikolaj@wp.pl 
Opiekun organizacji: dr Karol Kuźmicz
Data rejestracji: 20.05.2002 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 20 os.
Numer rejestru: 17/PR
 
 
Nazwa organizacji: Międzywydziałowy  Klub Szachowy „DRAGON2005”
Prezes organizacji: Mateusz Matuszczyk, e-mail: mateusz.matuszczyk@interia.pl 
Opiekun organizacji:  dr Mariusz Popławski
Data rejestracji: 01.12.2005 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  8 os.
Numer rejestru: 18/PR
 
 
Nazwa organizacji: Studenckie Koło Historii  Prawa
Prezes organizacji: Michał Paweł Stokowski, e-mail: michal.pawel.stokowski@gmail.com 
Opiekun organizacji:  dr Mariusz Mohyluk
Data rejestracji: 27.03.2012 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  21 os.
Numer rejestru: 19/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Teorii Społecznych
Prezes organizacji: Kamila Matys, e-mail: matyskamila@gmail.com 
Opiekun organizacji: dr Sławomir Oliwniak
Data rejestracji: 05.05.2004 r. 26.01.2012 r.-likwidacja, 04.04.2012 r.-reaktywacja
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  20 os.
Numer rejestru: 20/PR
 
 
Nazwa organizacji: Your Erasmus Support (YES)
Prezes organizacji:
Opiekun organizacji:
Data rejestracji: 13.08.2010 r.
Status organizacji:  DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 12.11.2013 r.
Liczba członków organizacji:
Numer rejestru: 21/PR
 
 
Nazwa organizacji: Akademicki Klub Wędkarski – AKW „ROBAL”
Prezes organizacji: Osoba kontaktowa - dr Maciej Etel, e-mail: maciejetel@o2.pl
Opiekun organizacji:
Data rejestracji: 11.09.2002 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji:  12 os.
Numer rejestru: 22/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 
Prezes organizacji: Sylwia Łazuk, e-mail: sylwia.lazuk@o2.pl
Opiekun organizacji: dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB
Data rejestracji: 19.02.2013 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 12 os.
Numer rejestru:  23/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Prezes organizacji: Dominika Hryniewicka, e-mail: dominika.hryniewicka@wp.pl
Opiekun organizacji: dr Jarosław Matwiejuk
Data rejestracji: 12.03.2013 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 10 os.  
Numer rejestru:  24/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Sportowego
Prezes organizacji: Przemysław Alkowski, e-mail: przemyslaw-alkowski@wp.pl
Opiekun organizacji: dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB, dr Andrzej Jackiewicz
Data rejestracji: 09.12.2013 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 40 os.
Numer rejestru:  25/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „PRO HUMANAE VITAE”
Prezes organizacji: Katarzyna Konopka, e-mail: katarzynakonopka@opoczta.pl
Opiekun organizacji: dr Urszula Drozdowska
Data rejestracji: 15.04.2014 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 40 os.
Numer rejestru:  26/PR
 
 
Nazwa organizacji: Koło Naukowe Prawa Handlowego
Prezes organizacji: Adam Krzewski, e-mail: adam@krzewscy.com.pl 
Opiekun organizacji: dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB
Data rejestracji: 28.08.2014 r.
Status organizacji:  DZIAŁA
Liczba członków organizacji: 20 os.
Numer rejestru:  27/PR
 
 
ORGANIZACJE STUDENCKIE I STOWARZYSZENIA
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club
Prezes: Magda Niewiadomska, e-mail: 
Rejestracja: KRS:0000221528, data rejestracji: 16.11.2004 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 28 os.
Numer rejestru: 1/OS
Siedziba: Wydział Ekonomii i Zarządzania
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Akademicki Klub Teatralny
Prezes: Natalia Agnieszka Jabłonska, e-mail: natalia.agnieszka.jablonska@gmail.com
Rejestracja: 20.12.2005 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 14 os.
Numer rejestru: 2/OS
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kultury
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Akademicki Klub Turystyczno-Krajoznawczy
Prezes:
Rejestracja: 16.01.2008 r.
Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA 15.02.2017 r.
Liczba członków: 37 os.
Numer rejestru: 3/OS
Siedziba: Wydział Prawa
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Erasmus Student Network Uniwersytetu w Białymstoku
Prezes:Szczepan Nikitiuk, e-mail: esn.uwb@gmail.com 
Rejestracja: 12.11.2013 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 39 os.
Numer rejestru: 4/OS
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kultury
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
Prezes: Magdalena Klimczuk, mklimczuk195@gmail.com
Rejestracja:  KRS:0000101832, data rejestracji: 21.03.2002 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 1o os.
Numer rejestru: 5/OS
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kultury
 
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Niezależne Zrzeszenie Studentów UwB
Prezes: Paulina Kijewska, e-mail: paulina.kijewska@nzs.bialystok.pl
Rejestracja: KRS:0000301470, data rejestracji: 02.04.2008 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 23 os.
Numer rejestru: 6/OS
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kultury
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kuźnia Talentów
Prezes:
Rejestracja: KRS:0000260002, rejestracja: 03.07.2006 r.
Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA
Liczba członków:.
Numer rejestru: 7/OS
Siedziba:
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok
Prezes: Gabriela Szuberska, e-mail: president@bialystok.elsa.org.pl 
Rejestracja: KRS: 0000144348, rejestracja: 19.12.2002 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 55 os.
Numer rejestru: 8/OS
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kultury
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Białystok
Prezes: Katarzyna Kalejta, e-mail: kalejta.kasia@gmail.com
Rejestracja: KRS:0000121960, rejestracja: 13.09.2002 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 67 os.
Numer rejestru: 9/OS
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kultury
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Akademickie Towarzystwo Śpiewacze (Chór Akademicki UwB – powstał w 1976 r. jako Chór Filii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prezes: Emilia Adamska
Rejestracja: KRS:0000159010, rejestracja: 28.04.2003 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: ok. 60 osób
Numer rejestru: 10/OS
Siedziba: Wydział Historyczno-Socjologiczny
 
 
Rodzaj i nazwa organizacji: Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
Prezes:
Rejestracja: 21.01.2013 r.
Status: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA
Liczba członków:
Numer rejestru: 11/OS


Rodzaj i nazwa organizacji: Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej
Prezes: Adrianna Sitko, e-mail: adrianna.sitko1@gmail.com 
Rejestracja: 20.03.2017 r.
Status: DZIAŁA
Liczba członków: 5 os.
Numer rejestru: 12/OS