WYDZIAŁY

 

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2018/2019

 

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.08.–14.09. 2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

17.09.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

19.09.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

20–21.09.
2018 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

24.09.2018 r.

od godz. 14.30

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.08.–14.09. 2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

18.09.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

20.09.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

21.09.2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.09.2018 r.

od godz. 14.30

 

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na zasadach odpłatności dla cudzoziemców

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

na studia stacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych). Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby UCR. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego/języka polskiego/ języka rosyjskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość jednego z tych języków.

16.08–14.09.
2018 r.

16.08–14.09.
2018 r.