WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia
(II tura na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc)

 

26-29.09.2016 r.


Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego, przyjmowanie dokumentów do 29.09.2016 r. do godziny 14:30.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

28.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

29.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK o godzinie 15:00.


Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia
(II tura na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc)

 

26-28.09.2016 r.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Rejestracja w systemie IRK, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego oraz przyjmowanie dokumentów do 28.09.2016 r. do godziny 14:30.

26-29.09.2016 r.
inne Wydziały

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego, przyjmowanie dokumentów do 29.09.2016 r. do godziny 14:30.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

28.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

29.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK o godzinie 15:00.


Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie


Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

 

(z wyjątkiem kierunku filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia angielska z językiem niemieckim, język francuski (od podstaw), język francuski profil kulturowo-tłumaczeniowy, język francuski stosowany z hiszpańskim, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

01.08.-22.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

29.07.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

01-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

 

(dotyczy kierunków: filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia angielska z językiem niemieckim, język francuski (od podstaw), język francuski profil kulturowo-tłumaczeniowy, język francuski stosowany z hiszpańskim, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

01.08.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

01.08.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

20.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego  w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00

21-22.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30 – nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

22-23.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca (II tura) na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

(nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania)

26-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego, przyjmowanie dokumentów.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy  przystępują do egzaminu wstępnego.

28.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

29.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.


Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

(z wyjątkiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

11.08.-22.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

11.08.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.

01-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09. 2016 r., do godz. 14.30.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc (dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

11.08.-19.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

11.08.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

11.08.-11.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.    

20.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00.

21.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Prawa.

21-22.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

22-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

23.09.2016 r.

Ogłaszanie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca (II tura) na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc – nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania

26-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, przyjmowanie dokumentów.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

28.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.


Studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie

Studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

– rekrutacja uzupełniająca

29.08.-06.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2016 r., do godz. 14.00.

13-14.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

20.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).