WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia

Kolorowe plansze graficzne 
przedstawiające gatunki regionalnej flory wydrukowane na szkle, a zakupione w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.