WYDZIAŁY

                                                                                      
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

e-mail: rusd@uwb.edu.pl
adres korespondencyjny:
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
RUSD na facebook


Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu w Białymstoku - kadencja 2018-2020

Przewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Arkadiusz Waszkiewicz

Wiceprzewodniczący
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
dr Iwona Kulesza-Woroniecka

Członek Prezydium - Sekretarz
Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB
mgr Aleksandra Stachelska


Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów\
Uniwersytetu w Białymstoku 


Wydział Biologiczno-Chemiczny:
mgr Mariana Kozłowska
mgr Ida Laskowska

Wydział Ekonomii i Zarządzania:
mgr Małgorzata Roszkowska
mgr Elżbieta Pytel

Wydział Historyczno - Socjologiczny:
mgr Monika Kozłowska
mgr inż. Edgar Filip Różycki

Wydział Filologiczny:
mgr Szymon Trusewicz
mgr Monika Justyna Roman

Wydział Prawa
mgr Ewelina Wojewoda
mgr Konrad Wnorowski

 


Doktoranci w organach Uniwersytetu
Senat Uniwersytetu w Białymstoku

mgr Konrad Wnorowski -  Wydział Prawa


Komisje Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa
mgr Małgorzata Roszkowska

Senacka Komisja Prawno-Statutowa
mgr Paweł Czaplicki

Senacka Komisja ds. Nauki
mgrPiotr Selewestruk

Senacka Komisja ds. Kształcenia
mgr Marlena Brzozowska

 


Organy dyscyplinarne

Komisja dyscyplinarna dla studentów i doktorantów UwB
mgr Marta Dąbrowska
mgr Sylwia Żero

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla studentów i doktorantów UwB
mgr Marta Dzieniszewska
mgr inż. Edgar Filip Różycki

Sąd Koleżeński Doktorantów
mgr Ida Laskowska
jeden przedstawiciel z każdego wydziału (uchwała nr 29/2012 RUSD).

Rada Biblioteczna UwB
mgr Izabela Kamieńska 

Uczelniana Komisja Wyborcza
mgr Paweł Czaplicki

Przedstawiciel doktorantów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu
mgr Konrad Wnorowski

 


Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku 

mgr Szymon Trusewicz – Przewodniczący
mgr Maciej Bitiucki – Wiceprzewodniczący
mgr Małgorzata Roszkowska – Sekretarz