WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Senat Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 24 października 2012 r. Uchwałą nr 1293 powołał Senacką Komisję ds. Kształcenia.

Senacka Komisja ds. Kształcenia przygotowuje opinie dla Rektora i Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawach dotyczących kształcenia, w szczególności:
• jakości kształcenia,
• uruchamiania nowych kierunków studiów z uwzględnieniem możliwości kadrowych Uczelni, preferencji kandydatów, potrzeb rynku pracy oraz uwarunkowań demograficznych,
• regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, podyplomowych, regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich, regulaminu zwiększania stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej,
• innych, skierowanych do niej przez Rektora i Senat, dotyczących kształcenia. 
 
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB z dnia 9.12.2011 r.
w sprawie zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia

Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie zasad przenoszenia i uznawania lektoratów języków obcych 

Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB z dnia 13.05.2011 r. w sprawie możliwości obniżenia pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB z dnia 11.03.2011 r. w sprawie projektu "Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość"
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia UwB z dnia 21.01.2011 r. w sprawie zniesienia obowiązku wydawania indeksu przez Uniwersytet w Białymstoku
Sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2009/2010

Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia  z dnia 15.10.2010 r. w sprawie projektu Zasad tworzenia i funkcjonowania studiów międzywydziałowych prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia  z dnia 17.06.2010 r. w sprawie wdrażania systemu USOS
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia z dnia 16.04.2010 r. w sprawie przeciwdzialania plagiatowi przy pisaniu  prac dyplomowych
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego
Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zasad rozliczania zająć w języku angielskim
 
Członkowie Senackiej Komisji ds. Kształcenia
kadencja 2016/2020
 
Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Kształcenia w roku akademickim 2016/2017:
5 października 2016 r., godz. 10:00
16 listopada 2016 r.
7 grudnia 2016 r.
11 stycznia 2017 r.
8 lutego 2017 r.
15 marca 2017 r.
12 kwietnia 2017 r.
17 maja 2017 r.
14 czerwca 2017 r.