WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku kadencja 2016-2020

Rektor
Prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski

Prorektorzy
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. studenckich
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej 
Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB - prorektor ds. kształcenia 
Prof. dr hab. Izabela Święcicka  - prorektor ds. nauki 

Dziekani
Prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz - Wydział Biologiczno-Chemiczny
Dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof.  UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania
Prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski - Wydział Fizyki
Dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska, prof. UwB - Wydział Historyczno-Socjologiczny
Dr hab. Krzysztof Piotr Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB - Wydział Matematyki i Informatyki
Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Prof.  dr hab. Emil Walenty Pływaczewski - Wydział Prawa
Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Samodzielni nauczyciele akademiccy
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB - Wydział Biologiczno-Chemiczny
dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Krzysztof Szymański - Wydział  Fizyki
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof.  UwB - Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historyczno-Socjologiczny
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz - Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr  hab. Jerzy Nikitorowicz - Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Leonard Etel - Wydział Prawa
dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Niesamodzielni  nauczyciele akademiccy
dr Ewa Tokajuk - Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Krzysztof Korotkich - Wydział Filologiczny
dr Piotr Guzowski - Wydział Historyczno-Socjologiczny
dr Katarzyna Winiecka - Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr Andrzej Igor Jackiewicz - Wydział  Prawa


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
mgr Jadwiga Maj - Wydział Biologiczno-Chemiczny
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
Halina Woźniak - administracja centralna

Przedstawiciel doktorantów 
mgr Konrad Wnorowski - Wydział Prawa

Przedstawiciele studentów  
Maciej Łukaszewicz - Wydział Prawa
Przemysław Brzozowski - Wydział Prawa
Anna Woszczenko - Wydział Historyczno-Socjologiczny    
Tomasz Chełmiński - Ekonomii i Zarządzania
Adrian Baranowski - Wydział Filologiczny
Marta Makutonovič - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Tomasz Wojsz - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Z głosem doradczym
mgr Tomasz Zalewski - kanclerz UwB
mgr Katarzyna Łyszczarz - kwestor UwB
dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący  NSZZ „Solidarność”
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników  UwB
mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

Zaproszeni goście
prof. dr hab. Marek Gębczyński - były rektor UwB
prof. dr hab. Adam Jamróz - były rektor UwB
mgr Agnieszka Bujakowska - kierownik Działu Rektorskiego
mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
mgr Małgorzata Ludera - kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich
mgr Elżbieta Kozłowska-Świątkowska - redaktor naczelna Wydawnictwa UwB
dr hab. Anna Harbig - kierownik SPNJO                            
mgr Wojciech Błachno - kierownik SWFiS
mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny           
mgr Michał Prutis - radca prawny