WYDZIAŁY

Każdego roku Uniwersytet w Białymstoku uczestniczy w wielu spotkaniach oraz targach edukacyjnych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Podczas targów kandydaci na studia mogą zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

 

W roku akademickim 2017/2018 będziemy uczestniczyć w następujących targach edukacyjnych.

 

Zapraszamy na nasze stoisko!

 

 

Data

Miejsce

07-08.2017

Warszawa

11.09.2017

Olsztyn

14.09.2017

Białystok

18-19.09.2017

Lublin

20-22.10.2017

Moskwa

16-18.11.2017

Kijów

16.01.2018

Zespół Szkół Ekonomicznych
i Handlowych w Białymstoku

17.01.2018

II Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku

15-17.02.2018

Mińsk

marzec 2018

Lwów

kwiecień

Kijów