WYDZIAŁY

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie
rok akademicki 2018/2019

 

Na Uniwersytecie w Białymstoku są prowadzone studia doktoranckie: 

  • w zakresie biologii
  • w zakresie chemii
  • w zakresie ekonomii
  • w zakresie fizyki
  • w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa
  • humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii
  • w zakresie nauk prawnych