WYDZIAŁY

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie
rok akademicki 2017/2018

 

Na Uniwersytecie w Białymstoku są prowadzone studia doktoranckie w zakresie: 

  • biologii
  • chemii
  • ekonomii
  • fizyki
  • językoznawstwa i literaturoznawstwa
  • historii i socjologii
  • nauk prawnych