WYDZIAŁY

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
rok akademicki 2017/2018

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

 • Ekonomia

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 Wydział Prawa 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Kryminologia

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania 

 • Ekonomia

 Wydział Pedagogiki i Psychologii 

 • Pedagogika 
 • Praca socjalna

Wydział Prawa 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Kryminologia

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 

Wydział Prawa 

 • Prawo