WYDZIAŁY

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
rok akademicki 2019/2020

 


 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo*
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika
 • Praca socjalna

 *Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia kierunków studiów.

 

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

rok akademicki 2019/2020

 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo*
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika
 • Praca socjalna

  *Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia kierunków studiów.

 

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

rok akademicki 2019/2020

 

 

 • Prawo
 • Pedagogika specjalna*
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia kierunków studiów.