WYDZIAŁY

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

(nie dotyczy Wydziału Prawa)

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.05.–19.09.

2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

20.09.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.09.2018 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

25-27.09.2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

28.09.2018 r.

od godz. 14.30

 

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie - Wydział Prawa

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.05–12.09.

2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

14.09.2018 r.

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

18.09.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

19–20.09.

2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.09.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

25–26.09.2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

27.09.2018 r.

od godz. 14.30