WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

17.05.-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

17.05.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

17.05.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia.

21.07.-20.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

01.08.-07.10.2016 r.
administracja i bezpieczeństwo narodowe
01.08.-14.10.2016 r.
kryminologia i prawo

Rejestracja w systemie IRK, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR – dotyczy Wydziału Prawa.

22.08.-07.10.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK, wnoszenie opłaty rekrutacyjnej. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – dotyczy Wydziału Pedagogiki i Psychologii.