WYDZIAŁY

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

prowadzone na zasadach odpłatności dla cudzoziemców

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji na studia stacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych). Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby UCR. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego/języka polskiego/ języka rosyjskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość jednego z tych języków.

22.05–06.07.2018 r.

22.05–20.07.2018 r.