WYDZIAŁY

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim i w języku rosyjskim

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

16.05–14.07.2017 r.

16.08–14.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

17.07.2017 r.

18.09.2017 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

17–21.07.2017 r.

18–19.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego.

24.07.2017 r.

20.09.2017 r.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.