WYDZIAŁY

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.05.– 10.07.2017 r.

16.08.–14.09.2017 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

13.07.2017 r.

 

15.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

17.07.2017 r.
do godz. 10.00

18.09.2017 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

18–20.07.2017 r.
do godz. 14.30

18–19.09.2017 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

24.07.2017 r.

od godz. 14.30

20.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

25–26.07.2017 r.

do godz. 14.30

-

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

31.07.2017 r.

od godz. 14.30

-

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

05.09.2017 r.

-

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (nie dotyczy Wydziału Prawa)

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.05.– 19.07.2017 r.

16.08.–18.09.2017 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

21.07.2017 r.

19.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

25.07.2017 r.

do godz. 14.30

20.09.2017 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

26–27.07.2017 r.

do godz. 14.30

20–21.09.2017 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

28.07.2017 r.

od godz. 14.30

22.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

31.07.2017 r.

do godz. 14.30

-

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

02.08.2017 r.
od godz. 14.30

-

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

05.09.2017 r.

-

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

Studia stacjonarne drugiego stopnia - Wydział Prawa

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.05.– 26.07.2017 r.

16.08.–18.09. 2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

04.08.2017 r.

od godz. 14.30

20.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

07–08.08.2017 r.

do godz. 14.30

20–21.09.2017 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

09.08.2017 r.

od godz. 14.30

22.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

10.08.2017 r.

do godz. 14.30

-

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

11.08.2017 r.
od godz. 14.30

-

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

05.09.2017 r.

-

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.