WYDZIAŁY

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.05.– 06.07.2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin). Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

12.07.2018 r.

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

16.07.2018 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

17–19.07.
2018 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

20.07.2018 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

23–24.07.
2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

27.07.2018 r.

od godz. 14.30

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (nie dotyczy Wydziału Prawa)

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.05.– 20.07.
2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin). Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

23.07.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

25.07.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

26–27.07.
2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

30.07.2018 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

31.07.2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

02.08.2018 r.
od godz. 14.30

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia - Wydział Prawa

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

22.05 – 27.07.
2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

31.07.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

03.08.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

06–07.08.
2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

08.08.2018 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

09.08.2018 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

10.08.2018 r.
od godz. 14.30