WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Rekrutacja podstawowa

17.05.-08.07.2016 r.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

17.05.-15.06.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

22.06.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

15.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego  w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych):

- godz. 8.00 - kierunek: administracja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, prawo, filozofia i etyka, historia, kognitywistka
i komunikacja, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie,

- godz. 9.00 - kierunek: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna,

- godz. 10.00 - kierunek: biologia, chemia, ochrona środowiska, przyroda, matematyka, informatyka, informatyka i ekonometria, ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, fizyka.

15 i 18-20.07.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2016 r., do godz. 14.30.

22.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

25-26.07.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów), WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2016 r., do godz. 14.30.

28.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim i w języku rosyjskim

17.05.-19.08.2016 r.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

23.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.08.-12.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.09.2016 r., do godz. 14.30 wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej.


Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rekrutacja podstawowa

(Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz Wydział Matematyki i

Informatyki)

17.05.-18.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

25.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

26-27.07.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r., do godz. 14.30.

28.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja podstawowa

(wszystkie wydziały z wyjątkiem: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Historyczno-

-Socjologicznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki)

17.05.-25.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

17.05.-22.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez  kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

28.07.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.

29.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

01-03.08.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2016 r., do godz. 14.30.

04.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

05. i 08.08.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016 r., do godz. 14.30.

09.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00.


Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim i w języku rosyjskim

17.05.-18.08.2016 r.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

22.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

22.08.-12.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.09.2016 r., do godz. 14.30 wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej.