WYDZIAŁY

Studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

01–15.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

01–15.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

18.06–16.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

01–15.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

18.06–13.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

22.05–10.07.2018 r.

studia stacjonarne  doktoranckie w zakresie nauk prawnych

22.05–14.06.2018 r.

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, w tym:

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

16–20.07.2018 r.

do godz. 15.00

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

16–20.07.2018 r.

do godz. 15.00

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

17–20.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

16–20.07.2018 r.

do godz. 15.00

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

16–20.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

11–13.07.2018 r.

studia stacjonarne   doktoranckie w zakresie nauk prawnych

18–22.06.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

23.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

23.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

25.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

23.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

24–25.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

16.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

03.07.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych), w tym:

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

24.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

24.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

27.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

24.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

26.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

20.07.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

10.07.2018 r.