WYDZIAŁY

 STUDIA W JĘZYKU OBCYM
 

Kierunki studiów prowadzone w językach obcych 2018/2019

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

1.

Philology in the field of English Philology

2.

Computer Science

3.

Physics in the field of Medical Physics

 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku rosyjskim

1.

Филология специальность русская филология

2.

Филология специальность русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

 

Lp.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim i rosyjskim

1.

Pedagogy/Педагогика in the field Creativity, Art, Media/специальность креативность, искусство, информационные системы

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Lp.

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim

1.

Environmental Protection

2.

International Economic Relations

3.

Philology in the field of English Philology

4.

International Relations

5.

Computer Science specialisation Internet and Mobile Technologies

6.

Pedagogy specialisation Cultural Animation