WYDZIAŁY

W 2018 będzie mi się chciało!", czyli rekrutacja do SF BCC.

Wszyscy ludzie, których mijasz każdego dnia na uczelni,
to ludzie podobni do Ciebie  studenci.
Część z nich poza studiami pracuje, inna część rozwija swoje pasje,
a niektóre jednostki starają się każdego dnia łączyć to wszystko w całość.
Istnieje też część studentów, którzy pomimo przynależności do którejś z wyżej wymienionych grup, robi coś jeszcze...
działa w Studenckim Forum Business Centre Club

Do 18 lutego wyślij swoje CV na:
 bialystok@sfbcc.org.pl

Przekonaj się, że JUTRO NALEŻY DO LUDZI DZIAŁAJĄCYCH OD DZISIAJ!
Rozwijaj się w
- 4 działach,
- 5 projektach.
Dołącz do 33 niesamowitych ludzi!