WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku                                                                                     

MARZEC 2017

Nazwa zajęć

Termin

 

 

 

Zakres tematyczny

Wymagania wstępne

 

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem

Moja firma

09-10.03.2017

09.00-15.00

 • cechy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
 • zasady sporządzania biznesplanu
 • formalności przy podejmowaniu działalności gospodarczej
 • sposoby szukania pomocy doradczej
 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego na założenie firmy
 • obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

07.03.2017

Zredukuj stres

17.03.2017

09.00-14.00

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji
 • i innych technik radzenia sobie ze stresem

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

15.03.2017

Odkryj swój potencjał zawodowy
i osobisty

 

20-21.03.2017

09.00-14.00

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

16.03.2017

Personal Branding
krok po kroku

22.03.2017

09.00-14.00

 • czym jest marka osobista
 • wykorzystanie koncepcji marki osobistej na rynku pracy
 • sposoby budowania marki osobistej 

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

20.03.2017

Bądź skuteczny
w poszukiwaniu pracy

28.03.2017

09.00-14.00

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów
  z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

24.03.2017

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244 lub 243, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10.

Miejsce odbywania się warsztatów: Wojewódzki Urząd Pracy , ul. Pogodna 22, sala 214 (II piętro)

Przed warsztatem zalecane jest odbycie rozmowy wstępnej z doradcą zawodowym po wcześniejszym umówieniu się tel. 85 74 97 243.