WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku

KWIECIEŃ 2017

Nazwa zajęć

Termin

 

 

Zakres tematyczny

Wymagania wstępne

 

Termin przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem

Bądź skuteczny
w poszukiwaniu pracy

05.04.2017

09.00-14.00

 • zasady pisania CV i listu motywacyjnego; rodzaje CV
 • najczęściej występujące błędy w dokumentach aplikacyjnych
 • zapoznanie ze sposobami prowadzenia rozmów
 • z kandydatami do pracy
 • metody selekcji i rekrutacji
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • analiza najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

03.04.2017

Personal Branding
krok po kroku

06.04.2017

09.00-14.00

 • czym jest marka osobista
 • wykorzystanie koncepcji marki osobistej na rynku pracy
 • sposoby budowania marki osobistej 

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

04.04.2017

Zredukuj stres

13.04.2017

09.00-14.00

 • rola stresu w życiu człowieka
 • czynniki stresogenne
 • analiza postaw życiowych
 • poznanie i praktyczne przećwiczenie technik relaksacji
  i innych technik radzenia sobie ze stresem

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

11.04.2017

Odkryj swój potencjał zawodowy
i osobisty

 

24-25.04.2017

09.00-14.00

 • poznanie własnego potencjału zawodowego
 • odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy
 • kształtowanie aktywnych postaw
 • nauczenie umiejętności świadomego kierowania swoimi decyzjami i drogą zawodową

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

20.04.2017

Biznesplan od podstaw

26.04.2017

09.00-15.00

 • definicja i użyteczność biznesplanu
 • rola biznesplanu w ubieganiu się o dotację z PUP
 • lub w ramach projektów UE
 • przydatność biznesplanu w zakładaniu i prowadzeniu firmy
 • struktura biznesplanu i wniosku o dotację z PUP
 • zasady tworzenia biznesplanu
 • praktyczne przygotowanie biznesplanu

osoby powyżej 18 r. ż zainteresowane tematem

24.04.2017

Informacje i zapisy: telefonicznie 85 74 97 244, biciz@wup.wrotapodlasia.pl albo osobiście – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
ul. Pogodna 22, Białystok, pokój nr 4 i 10. Warsztaty są bezpłatne.