WYDZIAŁY
Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku - serdecznie zapraszamy na sprawdzenie predyspozycji zawodowych :)