WYDZIAŁY
Plan zajęć w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy

WTOREK

1

8.00 – 9.30

Chemia II r. II st.
mgr Stefanowicz Maciej

Ochrona Środowiska I r. I st.
mgr Słoma Marcin

2

9.30 – 11.00

 

-

3

11.00 -12.30

 

-

4

12.30 – 14.00

Filologia Angielska II r. II st.
mgr Błachno Wojciech

Filologia Angielska z elementami Translantologi
II r. II st.
mgr Mońko Stanisław

5

14.00 – 15.30

Filozofia i Etyka I r. I st.
mgr Błachno Wojciech 

6

15.30 – 17.00

 

-