WYDZIAŁY

  

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów
 
Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB 


Wydział Biologiczno - Chemiczny UwB

ul. Świerkowa 20 B, 15 - 950 Białystok

mail: doktoranci.uwb.biol2011@gmail.com 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

Przewodniczący

 

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

mgr Mariana Kozłowska

mail: mari.kozlowska@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

mgr Monika Drężek

mail: nika0708@wp.pl

 

Członek Prezydium

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

mgr Ida Laskowska 

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

Wydziału Biologiczno - Chemicznego 


Przedstawiciele I roku:

  1. mgr 
  2. mgr 
  3. mgr 


Przedstawiciele II roku:

  1. mgr Mariana Kozłowska
  2. mgr Piotr Stasiewicz
  3. mgr Michał Sulkiewicz

Przedstawiciele III roku:

  1. mgr Sylwia Chomicka
  2. mgr Monika Drężek
  3. mgr Paulina Sylwia Kamińska Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Doktorantów 
 Doktoranci w organach Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

 

Rada Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

mgr Mariana Kozłowska

 

Rada Naukowa Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB

mgr Monika Drężek

 

Rady Instytutu Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

 mgr Piotr Stasiewicz