WYDZIAŁY

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów
Wydziału Prawa UwB
 
 Wydział Prawa UwB, pokój 320
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok

 


 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
Wydziału Prawa UwB 

 

Przewodnicząca

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa UwB

mgr Magdalena Dragun

mail: magdalena.dragun@gmail.com

 

Wiceprzewodnicząca 

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa UwB

mgr Katarzyna Sakowska

mail: sakowska.kasia@gmail.com 

 

Delegat do RUSD

mgr Izabela Rembelińska

mail: rembelinska@gmail.com 

 


Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

 

 

 


 

 Doktoranci w organach Wydziału Prawa UwB 

Rada Wydziału Prawa:

mgr Dominika Jocz