WYDZIAŁY
WYDZIAŁOWE KOMISJE STYPENDIALNE ds. DOKTORANTÓW - KONTAKT


Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

Wnioski przyjmuje Pani mgr Urszula Bagińska, pok. 1008
Kontakt                          - wbch-ula@uwb.edu.pl, tel. 745 82 72
Adres                             - ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus)

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Wnioski przyjmują Pani mgr Małgorzata Żukowska, pok. 305 
Kontakt                          - p.gieniusz@uwb.edu.pl, tel. 745 77 05
Adres                             - ul. Warszawska 63

 

Wydział Filologiczny


Wnioski przyjmuje Pani mgr Anna Szawel, pok. 86
Kontakt                          - a.szawel@uwb.edu.pl, tel. 745 74 85
Adres                             - ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Wnioski przyjmuje Pani mgr Ewa Demianiuk-Skurska, pok. 102 
Kontakt                          - eskurska@uwb.edu.pl, tel. 745 74 39
Adres                             - ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

 

Wydział Prawa

 

Wnioski przyjmuje Pani mgr Katarzyna Kiercul, pok. 116
Kontakt                          - kiercul@uwb.edu.pl, tel. 745 71 46
Adres                             - ul. ul. Mickiewicza 1