WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching -Porozumienie o programie nauczania (doc.)

Formularz zgłoszeniowy

2017/2018- Lista uczelni partnerskich- stan na dzień 15.05.2017 r.


                                                                                               2017/2018

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2017/18

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2017/18

                                                                                               2016/2017

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w r. ak. 2016/17

Zasady finansowe na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2016/17

                                                                                               2015/2016

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w r. ak. 2015/16

Zasady finansowe na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+