WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching - Porozumienie o programie nauczania (doc.)


Formularz zgłoszeniowy


2018/2019- Lista uczelni partnerskich- stan na dzień 08.03.2019 r.


 

                                                                                              2018/2019

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2018/19

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2018/19

                                                                                              


2017/2018

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2017/18

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2017/18