WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+


Zadania projektu:

Zadanie 1 - Organizacja zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe uczniów II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Zadanie 2 - Organizacja zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe uczniów III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

Zadanie 3 - Organizacja zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe uczniów XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku

Harmonogram projektu:

- Rekrutacja: wrzesień 2017 r. (I edycja); wrzesień 2018 r. (II edycja)

- Realizacja przez prowadzących z UwB zajęć fakultatywnych w II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku: 09.2017-06.2018 r. (I edycja); 09.2018-06.2019 r. (II edycja)

- Realizacja przez prowadzących z UwB zajęć fakultatywnych w III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku: 09.2017-06.2018 r. (I edycja); 09.2018-06.2019 r. (II edycja)

- Realizacja przez prowadzących z UwB zajęć fakultatywnych w XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku: 09.2017-06.2018 r. (I edycja); 09.2018-06.2019 r. (II edycja)