WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Zadania projektu:

Zadanie 1 - Organizacja i realizacja I Modułu edukacyjnego :”Zagadka kryminalna” rozwijającego kompetencje w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego

Zadanie 2 - Organizacja i realizacja II Modułu edukacyjnego :” Młodzi agenci w laboratoriach Instytutów Biologii i Chemii” rozwijającego kompetencje w zakresie myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego

 

Harmonogram projektu:

- Rekrutacja: wrzesień 2017 r. (I edycja); wrzesień 2018 r. (II edycja)

- Realizacja zajęć w ramach I Modułu edukacyjnego: 10-12.2017 r. (I edycja); 10-12.2018 r. (II edycja)

- Realizacja zajęć w ramach II Modułu edukacyjnego: 12.2017 r. – 06.2018 r. (I edycja); 12.2018 r. – 06.2019 r. (II edycja)

- Wydanie dyplomów ukończenia zajęć w ramach projektu "Kryminalne zagadki Kampusu UwB": 06.2018 r. (I edycja); 06.2019 r. (II edycja)