WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Celem zajęć warsztatowych jest wzrost umiejętności studentów/tek w obszarze:

  • planowania i przeprowadzenia własnego projektu – ZW7 - Menadżer projektów – zarządzanie projektami;
  • analizowania zjawisk gospodarczych i umiejętności praktycznego wykorzystania ich mechanizmów do planowania własnej działalności gospodarczej – ZW8 - Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii i zarządzania dla nie ekonomistów;

Student/tka wybiera jedno z powyższych zajęć warsztatowych.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 10-12.2017 r. (I edycja); 10-12.2018 r. (II edycja); 10-12.2019 r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały warsztatowe, zajęcia wykorzystujące odpowiednie metody warsztatowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego warsztatu prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, zaświadczenie o ukończonym warsztacie.