WYDZIAŁY
Uniwersytet w Białymstoku
    Sekcja Spraw Socjalnych
    15-097 Białystok
    ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
     e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl
     tel 85 745 70 55 | 85 745 71 22mgr Alicja Kotowicz, tel. 85 745 71 22, pok. 706 - kierownik Sekcji Spraw Socjalnych
mgr Anna Arciszewska, tel. 85 745 70 55, pok. 706   
mgr Ewa Kiewlak, tel. 85 745 70 55, pok. 706

Wnioski Socjalne

Uprzejmie informujemy Pracowników naszej Uczelni, że w terminie do 15 maja 2017 r. można składać Wnioski o dopłaty i świadczenia socjalne wraz z Oświadczeniem uprawnionego do świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku:

• wczasów pracownika oraz wypłaconej raz w IV kwartale dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej - bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków fakturą/rachunkiem;
• jednej dopłaty do wypoczynku dzieci /w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku /warunkiem otrzymania świadczeń na dzieci, które ukończyły 18 rok życia jest dołączenie do wniosku kserokopii legitymacji szkolnej /studenckiej, doktoranckiej/ lub stosownego zaświadczenia oraz limitu dla dzieci na bilety, paczkę z okazji Dnia Dziecka, Choinki (w wieku 3-13 lat) - prosimy o wydruki dwustronne.

Wnioski są przyjmowane w Sekcji Spraw Socjalnych ul. Skłodowskiej 14 /VII piętro/ pok. 706, a informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

Uwaga ! Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym Zarządzeniem nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku.
Regulamin i druki oświadczenia i wniosków można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalnych bądź wydrukować ze strony internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: www.uwb.edu.pl ;sfera: Pracowników; zakładka: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Białystok, 06.03.2017 r.