WYDZIAŁY
Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
e-mail: ac-dzp@uwb.edu.pl
fax: 85 745 71 16mgr Joanna Szaciło, tel. 85 745 71 17, pok. 505 - kierownik Działu Zamówień Publicznych 

mgr Arkadiusz Wasilewski, tel. 85 745 71 18, pok. 504   
mgr Agnieszka Pawłowska, tel. 85 745 71 18, pok. 504  
mgr Sylwia Kulik, tel. 85 745 71 00, pok. 503
mgr Katarzyna Drzewaszewska, tel. 85 745 71 00, pok. 503