WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Zapytanie ofertowe na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury złożenia wniosku o udzieleniu patentu

Zapytanie ofertowe nr 1/WOTT/2018 na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury złożenia wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski