WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

1.Usługa rzecznika patentowego obejmujaca badanie zdolności patentowej, przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku oraz przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zarzuty urzędu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój