WYDZIAŁY

   

                      Kierownik Zespołu Lektorów Języka Łacińskiego i Języków Romańskich 

                                                                   mgr Alina Pawłowska

                 Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 : wtorek godz.16:15-17 Pl.NZS1/s.111

 

                                           tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka

konsultacje w semestrze zimowym  2018/19 :

poniedziałek godz.18,45-19,30 

ul.Liniarskiego 3/s.10d lub 4 

mgr Jerzy Koniecko

konsultacje w semestrze zimowym 2018/19   :

czwartek,piatek godz.9-9,45 

ul.Liniarskiego 3/s 10d 

mgr Ewa Parfieniuk

konsultacje w semestrze zimowym  2018/19 :

czwartek godz.11,30-13

ul.Liniarskiego3/s.10d

w sprawach pilnych kontakt mailowy : eparfieniuk@wp.pl

mgr Urszula Tylicka

konsultacje w semestrze zimowym 2018/19  :

poniedziałek godz.18,45-19,30

Pl.NZS 1/s.35A