WYDZIAŁY

 

 

 

Kierownik

     Kierownik Zespołu Lektorów Języka Łacińskiego i Języków Romańskich     

           mgr Alina Pawłowska 

konsultacje w semestrze letnim :

środa godz.15,30-16,15 ul.Pl.NZS 1/p.111

       

                                           tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka

konsultacje w semestrze letnim   2018/19 :

środa godz.19.00-19.45

ul.Liniarskiego 3, s.10d

a.bartnicka@uwb.edu.pl

mgr Jerzy Koniecko

konsultacje w semestrze letnim   2018/19   :

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

konsultacje w semestrze letnim :

wtorek godz.18.15 - 19.00
piątek godz. 11.30 - 12.15

ul.Liniarskiego3/s.10d

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Urszula Tylicka

konsultacje w semestrze letnim  :

poniedziałek godz.18,50-19,35

Pl.NZS s.35 B 

ulatyl@uwb.edu.pl