WYDZIAŁY

   

                     

Kierownik Zespołu Lektorów Języka Łacińskiego i Języków Romańskich 

 mgr Alina Pawłowska 

 Konsultacje w sesji zimowej : 5 i 12.02 godz. 10.00-10.45, Pl. NZS, sala 74

 

      

                                           tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka

konsultacje w sesji zimowej   2018/19 :

5.02 godz.15,15-16

7.02 godz.16,15-17 

ul.Liniarskiego 3/s.10d 

a.bartnicka@uwb.edu.pl

mgr Jerzy Koniecko

konsultacje w sesji zimowej  2018/19   :

piątek godz.9-9,45

ul.Liniarskiego 3/s 10d 

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

 

konsultacje w sesji zimowej :

8.02;12.02 godz.10,30-12 

ul.Liniarskiego3/s.10d

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Urszula Tylicka

 

konsultacje w sesji zimowej :

4.02 godz.19,40-21,10 

Pl.NZS 1/s.35A

ulatyl@uwb.edu.pl