WYDZIAŁY

   

 

                                                        Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego

                                                                         Kierownik

                                           

mgr  Ewa Wyszczelska

 

 ewao@uwb.edu.pl  

konsultacje w semestrze zimowym 2018/19

URLOP

*w sprawach pilnych : ewao@uwb.edu.pl

                           
                                    tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

 

 

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

dr Danuta Kosior

konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 :

piątek godz.10-10,45 (bez 25.01)

czwartek 24.01(jednorazowo) godz.10-10,45

konsultacje w sesji zimowej :

4,11.02 godz.11,30-12,15 

Świerkowa 20B/p.2.21

d.kosior@uwb.edu.pl

                         

 mgr Anna Kulik

 

konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 :

wtorek godz.14,15-15 

konsultacje w sesji zimowej:

8.02,11.02 godz.12-12,45 

Świerkowa 20B/p.119

a.kulik@uwb.edu.pl

dr Gocha Kvantaliani 

konsultacje w sesji zimowej :

13.02 godz.9,30-10,30 

Świerkowa 20 B/p.119