WYDZIAŁY

   

 

                                                        Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego

                                                                         Kierownik

                                           

mgr  Ewa Wyszczelska

 

 ewao@uwb.edu.pl  *w sprawach pilnych : ewao@uwb.edu.pl

 tel. (085) 745-70-83 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

 

 

                                                          PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

dr Danuta Kosior

konsultacje w sesji letniej poprawkowej   :

       

danutakos77@wp.pl

 

                                                                         mgr Anna Kulik

 

konsultacje w sesji letniej poprawkowej  :

annakulik123@gmail.com