WYDZIAŁY

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd:
dr hab. Maciej Karczewski, prof UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - prezes
mgr Anna Pieńczykowska (Administracja Centralna) - wiceprezes
dr Dariusz Kużelewski (Wydział Prawa) - sekretarz
dr Alina Czapiuk (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - członek
dr Klara Janglajew (Wydział Matematyki i Informatyki) - członek
mgr Janusz Jurga (SPNJO i SWFiS) - członek
Ludmiła Kleszczewska (Wydział Fizyki) - członek
dr Krzysztof Rutkowski (Wydział Filologiczny) - członek
mgr Roman Sakowski (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB (Wydział Ekonomii i Zarządzania) - przewodnicząca
dr Barbara Dudel (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek
mgr Jerzy Koniecko (SPNJO i SWFiS) - członek

Adres:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14, pok. 701
15-097 Białystok
telefon: + 48 85 745 70 61
e-mail: znp.uwb@gmail.com