WYDZIAŁY

Solidarność

Komisja Zakładowa
Przewodniczący - dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
Wiceprzewodnicząca - dr Barbara Olech
Wiceprzewodnicząca - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Sekretarz - dr Marta Szal
Skarbnik - dr Krystyna Śmietało

dr Marek Bartoszewicz
dr hab. Tomasz Olchanowski
dr hab. Sławomir Raube, prof. UwB
mgr Joanna Supruniuk
prof. Kazimierz Trzęsicki

Komisja Rewizyjna: dr Zdzisław Głębocki, dr Barbara Kraszewska, dr Monika Zińczuk

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd:
dr hab. Maciej Karczewski, prof UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - prezes
mgr Anna Pieńczykowska (Administracja Centralna) - wiceprezes
dr Dariusz Kużelewski (Wydział Prawa) - sekretarz
dr Alina Czapiuk (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - członek
dr Klara Janglajew (Wydział Matematyki i Informatyki) - członek
mgr Janusz Jurga (SPNJO i SWFiS) - członek
Ludmiła Kleszczewska (Wydział Fizyki) - członek
dr Krzysztof Rutkowski (Wydział Filologiczny) - członek
mgr Roman Sakowski (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB (Wydział Ekonomii i Zarządzania) - przewodnicząca
dr Barbara Dudel (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek
mgr Jerzy Koniecko (SPNJO i SWFiS) - członek


ZZBiPB ”Bibliotekarze Polscy”

Zarząd:
Przewodnicząca - Agnieszka Gryka
Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Guzel
Wiceprzewodnicząca - Jolanta Żochowska
Skarbnik – Elzbieta Walendziuk
Sekretarz - Wioleta Wolska
Elżbieta Mikutowicz
Katarzyna Puksza

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Dorota Romanowska
Agnieszka Gałecka-Golec
Ewa Gryko