WYDZIAŁY

ZZBiPB ”Bibliotekarze Polscy”

Skład Zarządu:
 
Przewodnicząca Zarządu: mgr Agnieszka Gryka
Wiceprzewodnicząca: mgr Katarzyna Puksza
Wiceprzewodnicząca: mgr Jolanta Żochowska
Skarbnik: mgr Elżbieta Walendziuk
Sekretarz: mgr Elżbieta Mikutowicz
Członek: mgr Ewa Gryko
Członek: mgr Dorota Romanowska

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca: dr Edyta Bezzubik
Członek: mgr Wiesława Juchniewicz
Członek: mgr Anna Mrówczyńska

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek ”Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

Kontakt
Agnieszka Gryka
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
tel. (85) 745 77 14
e-mail: bibliotekarze.uwb@gmail.com

Pliki do pobrania:

Deklarcja członkowska