Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 16 grudnia 2019 roku):

OPUS 18 - link do ogłoszenia

PRELUDIUM 18 - link do ogłoszenia

SONATA 15 - link do ogloszenia

PRELUDIUM BIS 1 - link do ogloszenia

 

MOZART - link do ogłoszenia

ALPHORN - link do ogłoszenia (wniosek krajowy do 8 października 2019 r.)

GRIEG - link do ogłoszenia

       TANGO 4 - link do ogłoszenia (od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na 3 rundy)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualne i planowane konkursy:

       

        Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty

        (termin składania wniosków od 4 września do 30 listopada 2019 r. - termin przedłużony zgodnie z komunikatem MNiSW z 17.10.2019 r.)

        link do komunikatu

    

        Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 (termin składania wniosków do 25 października 2019 r.)

        (procedurę składania wniosków obsługuje Dział Spraw Studenckich)

        link do informacji na stronie MNiSW

       

 


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/