Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP


Narodowe Centrum Nauki - atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 16 marca 2020 roku):

SONATINA 4 - link do ogłoszenia

ETIUDA 8 - link do ogłoszenia

TANGO 4 - link do ogłoszenia (od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na 3 rundy)

 

Konkursy na projekty we współpracy międzynarodowej:

CEUS-UNISONO - link do ogłoszenia

CHIST-ERA 2019 - link do ogłoszenia

MOZART - link do ogłoszenia

        DIOSCURI - link do ogłoszenia

        EN-UAC (JPI-UE) - link do ogłoszenia      

       JPND - link do ogłoszenia


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualne i planowane konkursy:

       

        Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - aktualnie brak naborów wniosków

        Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego la młodych naukowców - aktualnie brak naboru wniosków


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: http://www.fnp.org.pl/