Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB serdecznie zaprasza

w dniach 07-09.06.2021 r. o godzinie 9:00 na SEMINARIUM DOKTORANCKIE na platformie Blackboard.

 

Harmonogram wystąpień (Załącznik)

 

Wymagana jest rejestracja do 05.06.2021 r. pod adresem: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl

Podczas rejestracji prosimy o wskazanie dnia/dni, w których chcą Państwo uczestniczyć w seminarium.

 
 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB

serdecznie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB

w dniu 21.05.2021 r. o godzinie 9.00 na SPOTKANIE REKRUTACYJNE online na platformie Blackboard.

W programie:

 1. Informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB.
 2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na rok 2021/2022.
 3. Harmonogram rekrutacji.
 4. Pytania kandydatów.

Wymagana jest rejestracja do 19.05.2021 r. pod adresem:

szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl
Istnieje możliwość przesłania pytań przed spotkaniem rekrutacyjnym.

 

Serdecznie zapraszamy na XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, kótre odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji.

 
Doktorantka II roku w dyscyplinie nauki chemiczne mgr Izabela Kurowska znalazła się w gronie stypendystów prestiżowego
stypendium Eiffel Excellence. W ramach stypendium odbędzie ona roczny staż na Uniwersytecie im. Paula Sabatiera
w Tuluzie (Francja).
 
Swoją pracę doktorską realizuje w Zakładzie Polimerów i Syntezy Organicznej Wydziału Chemii pod kierunkiem dwóch
promotorów: dr hab. Agnieszki Z. Wilczewskiej, prof. UwB oraz prof. Mathiasa Destarac z Uniwersytetu im. Paula Sabatiera
 w Tuluzie.
 
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Dnia 2021-04-27 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym
prof. dr hab. Piotr Jaranowski z Pracowni Astronomii i Astrofizyki, Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej,
Wydział Fizyki UwB, wygłosi wykład pt:

                          „Astronomia fal grawitacyjnych 2015-2021”

                                                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji.

 
I Ogólnopolska Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego
 
  
Sympozjum Młodych Naukowców 2021
 
 
 
 
Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna realizację partnerskiego projektu:
 
Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami
 
Dofinansowany pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 
 
 
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dniach 12-16 kwietnia 2021 r. będzie nieczynny.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy.
 
Przepraszamy za utrudnienia.
 
 
Szanowni Doktoranci, 
 

serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. o godz. 12:00, na platformie Teams.

Szkolenie poprowadzi Pani Aldona Węglarz z Działu Nauki.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jakie możliwości daje początkującym naukowcom nowy program ramowy

UE Horyzont Europa.

Zaproszenie otrzymają Państwo na początku maja.

 

Serdecznie zapraszamy.

 
Serdecznie zapraszamy doktorantów do wzięcia udziału w spotkaniu "Polska droga do neutralności klimatycznej" krajowej
edycji konferencji z cyklu "Solve Climate by 2030", realizowanego przez nowojorski Bard College.
 
Polska edycja odbędzie sie na platformie Zoom juz 15 kwietnia o godz. 16:00.
 
 
 
 
 
 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker  NAWA.

Ulotka informacyjna

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

 

Kurs: "Applying for Jobs in English Made Easy!"

Więcej informacji.

 

Kurs: "Academic Writing in English Made Painless!"

Więcej informacji.

 

 

Kurs: "Wsytępuj z pasją! Czyli jak skutecznie przemawiać"

Więcej informacji.

 
 
 
Kurs weekendowy: "Business and Professional Communication Made Easy!"
 
 
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. testu IELTS, które odbędzie się 26.03.2021.
 
 
 
Zapraszamy serdecznie Państwa na VI Ogólnopolską Konferencję Nauk o Życiu - BioOpen. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r.
 
 
 
Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022
II Edycja Biologia, Chemia i Środowisko, Spojrzenie Młodych Naukowców
 
 
 
Kurs: "Presenting and Publishing in English Made Easy!"

 
SZKOLENIE ONLINE Z ZAKRESU KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH
 

Nieodpłatne szkolenie on-line z oprogramowania STATISTICA.

International Conference Materials, Methods and Technologies in Bulgaria

Więcej informacji.


SPNJO UwB ZAPRASZA

na kurs przygotowujący do egzaminu IELTS   

Więcej informacji.


INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
"ASPECTS AND INNOVATIONS OF ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY AND BIOENERGY".

II Sympozjum Biomateriały w medycynie i kosmetologii odbędzie się 28 stycznia 2021r. (tryb zdalny - Microsoft Teams).

Więcej informacji.

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu” V edycja

Więcej informacji.


Nabór wniosków na Stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej informacji.


Szanowni Państwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK Białystok) zaprasza do udziału w 4 webinarach:

 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI (03.12.2020) 
 2. PRAWO AUTORSKIE DLA NAUKOWCÓW (10.12.2020)
 3. JAK NAPISAĆ DOBRY ABSTRAKT (15.12.2020)
 4. PITCHING I PREZENTACJE PUBLICZNE (17.12.2020)

 Serdecznie zapraszamy do udziału!

 


 

Program bezpłatnych sesji wymiany językowej online.

Więcej informacji.

 


 

Szkolenie "Pisanie pracy doktorskiej" które miało się odbyć w dniu 25 listopada 2020 r. w godzinach 9:00-17:00 zostało

ODWOŁANE

ze względu na chorobę prowadzącego.

Nowy termin szkolenia to 14 i 18 grudnia 2020 r. od godziny 15:00.

 


 

Zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB oraz Sekretariatu

 


 

 Decyzja nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021

 


 

                                                                             

 

 

      Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, UwB 

                                        zaprasza

      NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

 

Termin zajęć: piątki, od 16.10.2020 do 05.02.2021, godz. 17.00-19.15

Miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B (budynek Rektoratu), s.118

W lutym 2021 będzie również możliwość podejścia do egzaminu IELTS w siedzibie SPNJO, UwB w Białymstoku.

Więcej informacji na stronce: https://uwb.edu.pl/ielts

 


 

Zarządzenie nr 34 Rektora UwB

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021


 

 

Decyzja nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

w sprawie organizacji i form kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 


 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW

w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczcych na rok akademicki 2020/2021

 


 

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021


 

Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships (BARI). 

 

Więcej informacji...


Dyżury Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Komunikat nr 2/2020
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania dokumentów podczas rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020


Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB serdecznie zaprasza osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB w dniu 01.07.2020 r. o godzinie 10.00 na SPOTKANIE REKRUTACYJNE online na platformie ZOOM.

W programie:

 1. Informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB
 2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB na rok 2020/2021
 3. Harmonogram rekrutacji
 4. Pytania kandydatów

Wymagana jest rejestracja do 30.06.2020 r. pod adresem: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl  
Istnieje możliwość przesłania pytań przed spotkaniem rekrutacyjnym.

 


Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019/2020
(załącznik)


 

Potencjalni promotorzy rozpraw doktorskich. Rok akademicki 2020/2021


Seminarium doktoranckie
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB serdecznie zaprasza w dniach 15-16.06.2020 r. o godzinie 10.00 na SEMINARIUM DOKTORANCKIE na platformie Microsoft 365.

Harmonogram wystąpień (Załącznik nr 2)

Wymagana jest rejestracja do 12.06.2020 r. pod adresem: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl


Konferencja "Nowe trendy w badaniach naukowych".
Więcej informacji


Konferencja "Analiza zagadnienia, analiza wyników - wystąpienie młodego naukowca".
Więcej informacji


Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora zapraszamy na XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 23 - 25 września 2020 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Pobierz zaproszenie.


Decyzja nr 1/2020
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB
z dnia 10.04.2020 w sprawie zasad prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej zajęć w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na UwB


Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na adres: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl


Szanowni Państwo,
na czas zawieszenia zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB zachęcamy do kontaktu e-mailowego: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl


2019/2020

25.02.2020 r.
IV Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat. Więcej informacji.

25.02.2020 r.
Fulbright STEM Impact Award 2020-21. Więcej informacji.

21.02.2020 r.

Konferencja Naukowa „Doctoral Research Conference 2020. Share and Inspire”. Więcej informacji.


03.02.2020 r.

VIII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMIIWięcej informacji.


31.01.2020 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Toksyny – przegląd i badania".  Więcej informacji.


30.01.2020 r.

Warsztaty ,, The International Interdisciplinary PhD Workshop 2020" organizowane przez Politechnikę Lubelską. Więcej informacji. 


28.01.2020 r.

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2020. Więcej informacji.


22.01.2020 r.

Interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów i młodych naukowców Wschodnie Forum Nauki. Więcej informacji.


21.01.2020 r.

Konferencja naukowa pt.: „III FORUM  IDEI  MŁODYCH  NAUKOWCÓW.  INSPIRACJE  DLA  PROJEKTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH”. Więcej informacji.


20.12.2020 r.

Wykłady i seminaria na Wydziale Fizyki UwB. Więcej informacji.


14.01.2020 r.

Wykład dr Małgorzaty Dudkiewicz z Katedry Biochemii i Mikrobiologii Instytutu Biologii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) na Wydziale Biologi UwB.  Więcej informacji.


13.01.2020 r.

Wykład dr hab. Sebastiana Stecko, z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, na Wydziale Chemii UwB. Więcej informacji.


09.01.2020 r.

Konkurs FameLab Poland organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i British Council. Więcej informacji.


10.12.2019 r.

Horyzont 2020 - Szkolenie dla doktorantów dot. Programów Ramowych Unii Europejskiej. Więcej informacji.


02.12.2019 r.

Szkolenie z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Więcej informacji.


Szkolenia warsztatowe dla doktorantów, połączone z dziennikarsko-naukowymi „randkami”. Więcej informacji. 


28.11.2019 r.

BioLAB 2020-21 - program stażowy w czterech amerykańskim instytucjach naukowych. Więcej informacji. 


 

04.11.2019 r.

Zajęcia z języka angielskiego ze stypendystką Fulbrighta!

Zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020 dla doktorantów zostały ustalone na:

 • poniedziałki 11-12 sala 1077 (Wydział Chemii),
 • lub poniedziałki 15-16 sala 3039 (Wydział Biologii).

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji znajdą Państwo tutaj!