Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

 

Nabór wniosków do programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: STER oraz PROFESURA

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do prestiżowych programów projektowych, które skierowane są do Wydziałów, Instytutów oraz Szkół Doktorskich. Programy te ukierunkowane są na wzmocnienie umiędzynarodowienia Uczelni poprzez wsparcie i finansowanie projektów badawczych z udziałem kadry międzynarodowej, zwiększenie mobilności doktorantów i kadry dydaktycznej Szkół Doktorskich.

 

Profesura Gościnna NAWA – celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Program obejmuje pokrycie kosztów wynagrodzenia zaproszonego naukowca oraz stworzonej grupy projektowej. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.
NAWA finansuje koszty wynagrodzenia wizytujących profesorów i członków grupy badawczej do 80% ich sumy. Dofinansowanie może maksymalnie wynieść 3 000 000 PLN, przewidzane jest także uzyskanie dodatkowego finansowania z Narodowego Centrum Nauki.
Szczegóły oraz regulamin programu dostępne są na dedykowanej stronie internetowej NAWA.

Dodatkowo, dnia 9 czerwca w godzinach 14:00-15:00 odbędzie się webinarium na temat programu, ogłoszenie oraz link dostępne są w aktualnościach NAWA.

 

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich – to program, którego celem jest systemowe wsparcie Szkół Doktorskich m.in. w zakresie podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry dydaktycznej. Ze środków programu można sfinansować m.in. współpracę międzynarodową doktorantów, działania szkół doktorskich na rzecz pozyskania doktorantów zagranicznych, wizyty studyjne, pobyt zagranicznych profesorów, organizację wydarzeń.
Wymagany wkład własny jednostki w realizację projektu to min. 10% wnioskowanej kwoty. Wnioskować można maksymalnie o 2 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie NAWA.

 

Termin naboru wniosków do programów na platformie NAWA mija 31 lipca 2020 r.

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt – Maksymilian Fiedoruk, Dział Współpracy Międzynarodowej   erasmus@uwb.edu.pl, m.fiedoruk@uwb.edu.pl, tel. 85 745 70 19

 

Informacje o pozostałych programach NAWA znajdują się na specjalnej zakładce strony Uniwersytetu.